• Aktiviteter

  Aktiviteter

  Du har som medlem möjlighet att deltaga på våra möten som hålls omkring åtta gånger per år, där vi tillsammans med någon svensk eller utländsk föredragshållare diskuterar olika aspekter på trading och teknisk analys. Våra möten hålls kvällstid i Sällskapets trevliga lokaler vid Arsenalsgatan i centrala Stockholm. Du blir också automatiskt medlem i the International […]

  Läs mer

 • STAF grundades 1985

  STAF grundades 1985

  STAF grundades 1985 av anställda vid Enskilda och Stockholms Fondkommission i syfte att öka kunskapen avseende teknisk analys. STAF är en ideell förening för professionella användare av teknisk analys. Föreningen arbetar för att utveckla den tekniska analysen samt att främja utbildning i teknisk analys.

  Föreningens medlemmar representerar flera av Skandinaviens investmentbanker, fondkommissionärer och andra finansiella företag. Föreningen har regelbundna möten där aspekter på trading, finansiell analys och i synnerhet teknisk analys diskuteras.

  Läs mer

 • Om Teknisk analys

  Om Teknisk analys

  Om Teknisk analys Teknisk analys är ett samlingsnamn för analysmetoder och prognosverktyg som baseras på antagandet att prisförändringar på finansiella marknader är seriellt auto-korrelerade, det vill säga trendar. I traditionell teknisk analys finns det tre trender av olika längd, där den längsta pristrenden är en ett till två år, den mellersta tre veckor till sex […]

  Läs mer

STAF - Skandinaviens Tekniska Analytikers Förening