STAF håller årligen runt 8 träffar då medlemmar äter traditionsenlig middag ihop och lyssnar sedan på en inbjuden föreläsare.

Föreläsare är både svenska och utländska med stor erfarenhet av teknisk analys eller närliggande områden. Genom åren har vi haft många kända tekniska analytiker, både svenska som Ingemar Carlsson och utländska som Bollinger och Pring.

Medlemskap i STAF ger trevliga träffar med andra personer med stort intresse för teknisk analys, tillgång till ett bra nätverk och möjlighet att få träffa bra och välkända personer inom teknisk analys.

Tidigare föreläsare

Tidigare aktiviteter

Aktiv trading
John F. Carter, Julian McCree, Peter Nilsson, Johnny Torsell

Klassisk teknisk analys:
John Bollinger, Martin Pring, Jeremy du Plessis

Portföljhantering:
Philip McDonnell

Cykliska analyser:
Murray Gunn, Mikael Bondesson, Ingemar Carlson

Tradingpsykologi:
Trevor Neil

Makroanalys:
Richard Werner, Mats Jonnerhag

Bilder

Bilder