Om STAF

Om STAF

- Where market professionals develop an edge -

STAF grundades 1985 av C-G Gyllenram från SEB Enskilda Banken och Henric Malmqvist från Stockholms Fondkommission i syfte att öka kunskapen avseende teknisk analys. STAF är en ideell förening för professionella användare av teknisk analys.

Föreningen arbetar för att utveckla den tekniska analysen samt att främja utbildning i teknisk analys. Föreningens medlemmar representerar flera av Skandinaviens investmentbanker, fondkommissionärer och andra finansiella företag. Föreningen har regelbundna möten där aspekter på trading, finansiell analys och i synnerhet teknisk analys diskuteras.

STAF är anslutet till the International Federation of Technical Analysts (IFTA). IFTA är moderorganisation för 26 föreningar placerade runt hela världen.

Styrelsen

Anders Haglund

Ordförande
Anders är kapitalförvaltare på Safe Return Asset Management och arbetar även som tradingcoach, kursledare, skribent och föredragshållare. Anders har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har en lång och mångsidig erfarenhet från finansmarknaden och av teknisk analys. Han kom med i STAF 1987.

André Ekespong

Vice ordförande och sekreterare
André har varit aktiv på börsen med egen handel sedan 80-talet. 2011 grundade han ett bolag som arbetar inom algoritmisk handel på utländska index och valutor. Han är delägare i flera olika nystartade bolag inom algoritmisk börs- och valutahandel.

Erik Hansén

Ansvarig för hemsidan och ordförande i programkommittén
Erik arbetar som marknadsanalytiker hos mäklaren IG. Har lång erfarenhet av finans och börshandel och är grundare av börssajten Tradingportalen.com. Studerat nationalekonomi på Uppsala Universitet och finansiell ekonomi i Belgien.

Pontus Schröder

Medlem i programkommittén
Pontus är kvantitativ och teknisk analytiker på Handelsbanken Capital Markets. Han har 20 års erfarenhet av traditionell teknisk analys och av att skapa matematiska modeller för objektiv teknisk analys. Förutom att ha arbetat som teknisk analytiker under lång tid så har Pontus varit fondförvaltare under många år samt arbetat som strateg.

Jarl Lidén


Medlemsansvarig
Jarl Lidén är medlem i STAF sedan 2014 och har lång erfarenhet av aktier och särskilt intresse för automatiska strategier i finansbranschen. Jarl har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är adjungerad i styrelsen detta år.

Oliver Björklund

Medlemsansvarig

Jim Åkerblom

Medlemsansvarig

Om Teknisk Analys

Om teknisk analys

Teknisk analys är ett samlingsnamn för analysmetoder och prognosverktyg som baseras på antagandet att prisförändringar på finansiella marknader är seriellt auto-korrelerade, det vill säga trendar. I traditionell teknisk analys finns det tre trender av olika längd, där den längsta pristrenden är en ett till två år, den mellersta tre veckor till sex månader och slutligen den korta trenden några dagar till fyra veckor. Teknisk analys skiljer sig från fundamental analys genom att den baserar sig på variabler genererade i en marknadsplats som exempelvis slut- och öppningskurser och volym, snarare än utanför som exempelvis ett företags balans- och resultaträkning.

Det finns idag ingen enhetlig standardförklaring till varför finansiella prisförändringar trendar och frågan sysselsätter vetenskapsmän och praktiker i framförallt USA. Ekonomihistoriker, som C. P. Kindleberger och J. K. Gailbraith anger ekonomiska argument kopplade till statlig finans- och penningpolitik och privata aktörers beteende, medan finansekonomer som och R. H. Thaler och R. J. Schiller anger behavioristiska skäl kopplade till allmänhetens beteende. För praktiker är dock förklaringarna av en mindre betydelse i förhållandet till kunskapen om prognosverktygen och analysmetoderna.

Teknisk analys har använts på välutvecklade finansiella marknader sedan 1600-talets terminsmarknad för ris i Osaka till idag och den kan användas för att prognostisera aktier, valutor, index, råvaror och räntepapper, något som gör den global och användbar över hela världen. Teknisk analys kan användas i handel, förvaltning och rådgivning, där utgångspunkten är att identifiera trendförändringar på ett tidigt stadium och att behålla en position till dess att trenden bevisats vara bruten.
För den som vill veta mer om teknisk analys och trading finns en hel del böcker att tillgå.

Vi listar nedan ett axplock som kan vara värda att läsa och studera:

  • Technical Analysis Explained, Martin J. Pring, McGraw-Hill Inc
  • Boken om Trading, Johnny Torssell och Peter Nilsson, Börsinsikt
  • Reminiscences of a stock operator, Edwin Lefevre, Traders Press Inc
  • Bättre Börsaffärer, en introduktion som lär ut grunderna i teknisk analys, CD-Rom, 3TS – Train to Trade Systemse

About STAF

STAF – Federation of Technical Analysts in Scandinavia

- Where market professionals are developing an edge -

STAF was founded in 1985 by employees of Enskilda Securities and Stockholm in order to increase knowledge on technical analysis. STAF is a nonprofit association for professional users of technical analysis.

The association is working to develop the technical analysis and promote education in technical analysis. Its members represent several of Scandinavia’s investment banks, brokerages and other financial firms. The association holds regular meetings in which aspects of trading, financial analysis and in particular technical analysis are discussed.

STAF is affiliated to the International Federation of Technical Analysts (IFTA). IFTA is the parent organization for 26 associations located around the world.

Monthly meetings in Stockholm

STAF annually holds around 8 meetings where we listen to an invited speaker. Meetings are held at Sällskapet Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm, Sweden.

Lecturers are both swedish and foreign with extensive experience in technical analysis or related fields. Through the years we have had many well-known technical analyst, both Swedish and Ingemar Carlsson and overseas as Bollinger and Pring.

Membership in STAF gives opportunities to meet other individuals with interest in technical analysis, access to a good network of well-known professionals in technical analysis.