STAF inbjuder till årets andra föreläsning den 21 februari 2020 med Henry Ohlsson, Riksbanken.

Henry Ohlsson tillträdde som vice riksbankschef den 12 januari 2015 med en mandatperiod på sex år. Henry är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Ohlsson har tidigare varit ledamot i Arbetsförmedlingens styrelse och ordförande i Industrins ekonomiska råd.

Föredraget kommer att handla om det senaste räntebeskedet och vilka faktorer som ligger bakom samt kronans utveckling.

Kostnad för lu