STAF inbjuder till årets sjunde föreläsning den 22 oktober 2019 med Pontus Schröder.

Pontus är Teknisk analytiker/ Kvantitativ analytiker på Carnegie och kommer att berätta om vilka trender/trendskiften han ser när det gäller börs, sektorer, aktier, valutor, räntor etc.

Dessutom så kommer han berätta om ett antal nya spännande kvantstudier som han har gjort. Bland annat en studie där han har tittat på 200-dagars glidande medelvärde. 200-dagars medelvärde är det klart mest använda medelvärdet av tekniska analytiker globalt, men vad säger statistiken? Har det varit en bra idé att använda 200-dagars medelvärde för att välja vilka aktier man skall investera i?