STAF inbjuder till årets första föreläsning den 28 januari 2020 med Mats Wilhelmsson.

Mats är professor i tillämpad finansiell ekonomi, KTH. Han handlar i aktier, cfd, råvaror, futures, och fonder och arbetar med evidensbaserad systemutveckling. Mats kommer att berätta hur han bygger konfidens i sin automatiserade systemhandel, inkluderande bland annat Monte-Carlo simuleringar och walk-forward analyser etc.