STAF inbjuder till årets första föreläsning ONLINE den 2 februari 2021 med Tomas Sjövy (tidigare Stridsman) fd ordf i STAF.

Om föredraget

Thomas kommer att under rubriken ”Tankar som gnager” prata kring temat ”Oavslutade researchprojekt kring hur klassificera extrem volatilitet och trailing stops”.

Om Thomas Sjövy (tidigare Stridsman)

Thomas arbetar som risk manager och bloggansvarig på Safe Return Asset Management.

Under perioden 2009 till 2018 ansvarade han för förvaltning och research för hedgefonden Alfa Axiom på Alfakraft Fonder AB. Alfa Axiom var en så kallad CTA (Commodity Trading Advisor) fond som specialiserade sig på handel med terminer på de internationella finans- och råvarumarknaderna.

Dessförinnan, cirka 1995 – 2008, arbetade han bland annat som researcher för Rotella Capital i Chicago, samt som reporter och analytiker för branschmagasinen Futures Traders Magazine och Active Trader Magazine, båda i Chicago.

Thomas har alltid gillat att skriva och dela med sig av sitt analysarbete i skriftlig form, och han har bland skrivit böckerna Trading Systems That Work och Trading Systems and Money Management, för McGraw-Hill’s förlag i New York. Han har en examen i Nationalekonomi från Uppsala Universitet 1993, och under det tidiga 90-talet var han en flitig skribent för både Svenska Dagbladets Näringslivsbilaga, såväl som för dåvarande Finanstidningen.

Datum: Tisdagen den 2 februari 2021
Föreläsare: Thomas Sjövy (tidigare Stridsman)
Länk till föredraget: Skickas ut på mail till STAFs medlemmar
Lösenord för att se detta föredrag live: Skickas ut på mail till STAFs medlemmar
Tid: 18.30 – 20.00 (ca)