STAF inbjuder till årets tredje föreläsning, tisdagen den 3 mars 2020, med Erik Hansén, CTFe, MSTA. 

Om föredraget
Sentiment och positionering är viktiga inslag i den tekniska analysen för att få en överblick över humöret bland marknadsaktörer och hur investerare och traders ligger positionerade.

Erik kommer i detta föredrag gå igenom olika tekniska sentimentindikatorer och data på positionering, samt hur man tolkar dessa. Vidare kommer Erik gå igenom sektorer och marknader som brukar vara ledande för aktiemarknaden och visa vad dessa marknader signalerar för tillfället.

Erik Hansén, CTFe, MSTA
Erik har suttit i styrelsen för STAF sedan 2011 och länge arbetat med teknisk analys. Efter studier på Uppsala Universitet handlade Erik på börsen för eget kapital och grundade Tradingportalen.com. Sedan 5 år tillbaka arbetar Erik som Senior Market Analyst på tradingmäklaren IG där han bland annat skriver IGs populära morgonrapport och poddar i Börssnack med Hansén och Olavi.

STAFs tredje föredrag år 2020 som följer:

Datum: Tisdagen den 3 mars 2020
Föreläsare: Erik Hansén, CTFe, MSTA
Plats: Konstnärsklubben, Smålandsgatan 7
Klädsel: Kavaj

17:45: Mingel på Konstnärsklubben
18.30: Föreläsning av Erik Hansén
20.00: Gemensam middag på KB

Vidare till anmälan