Bli medlem i STAF

Via medlemskap i STAF möter du andra personer med stort intresse och hög kompetens inom teknisk analys. Du får tillgång till ett nätverk och kan lyssna till och diskutera med välkända profiler inom området.

På våra möten i Stockholm får du möjlighet att träffa professionella och privata aktörer i branschen med ett stort intresse för teknisk analys.

Vad ingår som medlem?

Du har som medlem möjlighet att deltaga på våra möten som hålls omkring åtta gånger per år, där vi tillsammans med någon svensk eller utländsk föredragshållare diskuterar olika aspekter på trading och teknisk analys. Alla föreläsningar spelas in och finns att se för medlemmar.

Våra möten hålls kvällstid i centrala Stockholm. Du blir också automatiskt medlem i the International Federation of Technical Analysts(IFTA) som är moderorganisation för 26 föreningar placerade runt hela världen.

Via IFTA har du tillgång till livesända utbildningar av de bästa föredragshållarna inom sina områden.

  • Föreläsningar i Stockholm (finns även att se online)
  • Livesända webinar via IFTA
  • Sluten Facebook-grupp

Vad krävs för ett medlemskap?

STAF har som mål att hålla en hög kunskapsnivå, för medlemskap krävs därför en god kunskap inom Teknisk Analys. Kvalifikationer för medlemskap är antingen att man är professionell aktör (analytiker, strateg, förvaltare, trader etc.) eller besitter kunskaper och erfarenhet inom området.

För Dig som är ny inom Teknisk Analys finns god hjälp att få med att bygga kunskaper och erfarenhet genom de böcker och kurser som Du hittar under fliken Teknisk analys.

Vad kostar ett medlemskap?

Medlemsavgiften är kr 795 per år. Kan betalas på faktura eller swish (1233387602)

Intresseanmälan

Skicka en intresseanmälan i formuläret nedan. Beskriv gärna din bakgrund kring teknisk analys.