STAF är fullvärdig medlem i International Federation of Technical Analysts (IFTA) som grundades 1986 och utgör ett världsomspännande forum för professionella aktörer med den tekniska analysen som gemensamt språk.

Om STAF

STAF grundades 1985 i syfte att öka kunskapen avseende teknisk analys. STAF är en ideell förening för professionella användare av teknisk analys.

Föreningen arbetar för att utveckla den tekniska analysen samt att främja utbildning i teknisk analys. Föreningens medlemmar representerar flera av Skandinaviens investmentbanker, fondkommissionärer och andra finansiella företag. Föreningen har regelbundna möten där aspekter på trading, finansiell analys och i synnerhet teknisk analys diskuteras.

STAF är anslutet till the International Federation of Technical Analysts (IFTA). IFTA är moderorganisation för 26 föreningar placerade runt hela världen.

Styrelsen

Anders Haglund, Ordförande
Anders är kapitalförvaltare på Safe Return Asset Management och arbetar även som tradingcoach, kursledare, skribent och föredragshållare. Anders har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har en lång och mångsidig erfarenhet från finansmarknaden och av teknisk analys. Han kom med i STAF 1987.
Jarl Lidén, Vice ordförande, verksamhetsutveckling, sammankallande av programkommittén
Jarl Lidén är medlem i STAF sedan 2014 och har lång erfarenhet av aktier och särskilt intresse för automatiska strategier i finansbranschen. Jarl har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Per Arne Brostedt, medlem i programkommittén
Louise Hjerpe, medlem i programkommittén, medlem i medlemskommittén
Louise är medlem i STAF sedan 2018. Hon har en bred internationell bakgrund inom business development och är nu företagare inom hospitality samt inom finans i Stockholm. Louise har en Bachelor of Science i Business Management (London) och en MBA i Finans (Monaco).
Jim Åkerblom, medlem i valberedningen
Jim Åkerblom (civ.ing kemi) är medlem i STAF sedan 2014 och har arbetat med aktiemarknaden sedan 1980-talet med mkt stort intresse för teknisk analys, parallellt med börsen har jag varit verksam med forskning/utveckling inom läkemedelsindustrin. Numera delas tiden mellan konstutövning, speciellt skaparglädjen i att skulptera i marmor, och börshandel.
Patricia Hjärtner, medlem i programkommittén.
Patricia Hjärtner har handlat med aktier i lite mer än 20år; hon började att spara långsiktigt med fokus på utdelningsaktier.  Intresset för aktier växte och efter ca 8 år övergick hon till mestadels kortsiktig aktiehandel. Patricia driver idag företaget Hjärtner & Partner som är en kursverksamhet där fokus är kortsiktig aktiehandel.
Therese Nyrén, medlem i programkommittén och kommittén för sociala medier.
Therese är medlem i STAF sedan 2019. Hon har en lång erfarenhet av kapitalförvaltning och rådgivning och är civilekonom från Uppsala universitet. Har bland annat arbetat på Credit Suisse i London, på Öhman Fondkommission och Nordea. Grundare av Sue Ellen Investments  med fokus på kvinnors investeringar. Arbetar nu som fondförvaltare där hon startar upp sin första fond inom Lifestyle tillsammans med AIFM.

Om IFTA

International Federation of Technical Analysts (IFTA) är den internationella föreningen som utgör ett världsomspännande forum för professionella aktörer med den tekniska analysen som gemensamt språk. IFTA håller årliga konvent på olika platser i världen. Medlemsantalet har idag vuxit från initialt fyra till över 20 medlemsländer omfattande cirka 5 500 individer.

Medlemmar i STAF får tillgång till det material som IFTA publicerar och livesända webbinarium som sker i IFTA:s regi.

Besök www.ifta.org

STAF – Federation of Technical Analysts in Scandinavia

– Where market professionals are developing an edge –

STAF was founded in 1985 by employees of Enskilda Securities and Stockholm in order to increase knowledge on technical analysis. STAF is a nonprofit association for professional users of technical analysis.

The association is working to develop the technical analysis and promote education in technical analysis. Its members represent several of Scandinavia’s investment banks, brokerages and other financial firms. The association holds regular meetings in which aspects of trading, financial analysis and in particular technical analysis are discussed.

STAF is affiliated to the International Federation of Technical Analysts (IFTA). IFTA is the parent organization for 26 associations located around the world.

Monthly meetings in Stockholm

STAF annually holds around 8 meetings where we listen to an invited speaker. Meetings are held at Sällskapet Sällskapet, Arsenalsgatan 7, Stockholm, Sweden.

Lecturers are both swedish and foreign with extensive experience in technical analysis or related fields. Through the years we have had many well-known technical analyst, both Swedish and Ingemar Carlsson and overseas as Bollinger and Pring.

Membership in STAF gives opportunities to meet other individuals with interest in technical analysis, access to a good network of well-known professionals in technical analysis.