Teknisk analys är ett samlingsnamn för analysmetoder och prognosverktyg som baseras på antagandet att prisförändringar på finansiella marknader är seriellt auto-korrelerade, det vill säga trendar. I traditionell teknisk analys finns det tre trender av olika längd, där den längsta pristrenden är en ett till två år, den mellersta tre veckor till sex månader och slutligen den korta trenden några dagar till fyra veckor. Teknisk analys skiljer sig från fundamental analys genom att den baserar sig på variabler genererade i en marknadsplats som exempelvis slut- och öppningskurser och volym, snarare än utanför som exempelvis ett företags balans- och resultaträkning.

Det finns idag ingen enhetlig standardförklaring till varför finansiella prisförändringar trendar och frågan sysselsätter vetenskapsmän och praktiker i framförallt USA. Ekonomihistoriker, som C. P. Kindleberger och J. K. Gailbraith anger ekonomiska argument kopplade till statlig finans- och penningpolitik och privata aktörers beteende, medan finansekonomer som och R. H. Thaler och R. J. Schiller anger behavioristiska skäl kopplade till allmänhetens beteende. För praktiker är dock förklaringarna av en mindre betydelse i förhållandet till kunskapen om prognosverktygen och analysmetoderna.

Teknisk analys har använts på välutvecklade finansiella marknader sedan 1600-talets terminsmarknad för ris i Osaka till idag och den kan användas för att prognostisera aktier, valutor, index, råvaror och räntepapper, något som gör den global och användbar över hela världen. Teknisk analys kan användas i handel, förvaltning och rådgivning, där utgångspunkten är att identifiera trendförändringar på ett tidigt stadium och att behålla en position till dess att trenden bevisats vara bruten.
För den som vill veta mer om teknisk analys och trading finns en hel del böcker att tillgå.

Vi listar nedan ett axplock som kan vara värda att läsa och studera:

Grundläggande:

 • Technical Analysis Explained av Martin J. Pring
 • Technical Analysis of Stock Trends av Edwards, Robert D
 • Technical Analysis of the Financial Markets av Murphy, John J.
 • Candlestick Charting Techniques, av Nison Steve
 • Trading for a Living, Psychology, Trading Tactics, Money Management av Elder, Alexander Dr

Mer avancerad läsning:

 • Elliott Wave Principle: Key To Market Behavior av A.J. Frost, Robert R. Prechter
 • Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Market, Le Beau Charles av Lucas David
 • Primer on ICHIMOKU av Yukitoshi Higashino
 • Trading with Market Profile av J. Peter Steidlmayer and Steven B. Hawkins
 • Quantitative Trading Systems, Practical Methods for Design, Testing, and Validation av Howard B. Bandy
 • Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Markets Technicians av Charles D. Kirkpatrick, Julie R. Dahlquist